Over het BPD

ALGEMEEN

 

Het Bewonersplatform Delfzijl is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor de belangen van de bewoners en richt zich op de leefbaarheid in de verschillende wijken van de plaats Delfzijl.

 

Bij het Bewonersplatform Delfzijl zijn onderstaande bewonersbelangenverenigingen/commissies aangesloten en zij vaardigen per vereniging/commissie twee personen af in het Algemeen Bestuur van het Platform.

 

 • Bewonersbelangenvereniging Tuikwerd
 • Buurt-en huurdersbelangenvereniging Zandplatenbuurt
 • Bewonerscommissie Farmsum
 • Bewonersbelangenvereniging Over de Gracht-Scheepvaartbuurt
 • Bewonersbelangenorganisatie Veldzigwerk
 • Bewonerscommissie Dijkzichtflat
 • Bewonerscommissie Oldiek
 • Bewonerscommissie Bornholm
 • Bewonerscommissie Betingeborg

 

Het Algemeen Bestuur van het Bewonersplatform Delfzijl bestaat uit twee afgevaardigden van het bestuur van de aangesloten verenigingen/commissies.

 

Het Dagelijks Bestuur van het Bewonersplatform bestaat uit:

 

Voorzitter         : Dhr. W. Baars

Secretaris          : mevr. E. van Hooren-Pastoor

Penningmeester: dhr. W. Baars

Lid                    : mevr. R. Haneman

Lid                    : dhr. H.G. Roelfs

Lid                    : mevr. M Schipper

 

Het Bewonersplatform Delfzij is lid van de Nederlandse Woonbond.

 

Het Bewonersplatform Delfzijl wordt ondersteund door een adviseur van de Nederlandse Woonbond.

 

Het Bewonersplatform Delfzijl werkt met een beleid- en werkplan.

 

Kerndoelen van het Bewonersplatform Delfzijl zijn:

 • belangenbehartiger voor de huurders
 • verbeteren van de woon/leefomgeving
 • bevorderen participatie bewoners
 • gevraagd en ongevraagd ideeën aandragen
 • informeren bewoners
 • deskundigheidsbevordering bestuurders en leden

 

 

Activiteiten :

 • Inventariseren knelpunten en dit onder de aandacht brengen bij de overheid en maatschappelijke organisaties met als doel om verbeteringen te realiseren.
 • Inhuren externe deskundigheid en het organiseren van excursies ten behoeve van het ontwikkelen van plannen.
 • Het houden van een wijkschouw
 • Het uitwisselen van informatie met andere platforms in Oost-Groningen (HKA)
 • Klankbord voor huurders/bewoners
 • Overlegsituaties waarbij het Bewonersplatform betrokken is, o.a.prestatieafspraken met de gemeente en de woningcorporatie (Acantus), regionaal overleg (HKA) in het Acantusgebied, bijwonen van vergaderingen/acties georganiseerd door de Nederlandse Woonbond

 

 

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

 

 

e-mail             : bewonersplatformdelfzijl@home.nl

secretariaat     : Vliethorn 27, 9936 CL Farmsum

website           : www.bewonersplatformdelfzijl.nl